NomageEcolePourcentage
LATIN PHILOSOPHIE
Mme MUSINDE KUNGWA SARAH18 ansINSTITUT UKWELI75%
MATHEMATIQUE PHYSIQUE
Mme MYANDA KISIMBA CHRISTINE17 ansINSTITUT UKWELI82%
Mr SAWE MOKOSO JOEL18 ansINSTITUT ANTONIO CHICO82%
CHIMIE BIOLOGIE
Mr KUNDA KANYESHA MARCEL19 ansINSTITUT BIDII77%
PÉDAGOIE GÉNÉRALE
Mme MASWEKA ITELA ALBERTINE20 ansINSTITUT BAHATI77%
COMMERCIALE INFORMATIQUE
Mme MPOLO RACHEL RECHO18 ansLYCEE UMOJA74%
NomageEcolePourcentage
LATIN PHILOSOPHIE
Mr BUSHABU KANDANDA GLORIE18 ansPETIT SEMINAIRE DE BOKORO80%
CHIMIE BIOLOGIE
Mr BOKWANGO NGEBE BLONDE19 ansINSTITUT BOTANANKASA70%
Mr IPOMA IKOLO ARNLOD20 ansINSTITUT LISANGA 270%
PÉDAGOIE GÉNÉRALE
Mr BOKEBE IYETI SOSTENE18 ansINSTITUT NGANGA/MATEYA78%
COMMERCIALE & ADMINISTRATIVE
Mme BEKILA ISEKA BENITA18 ansLYCEE NIOKI71%
SOCIALE
Mr EPANGALAKI LENKULU GAUTHIER19 ansINSTITUT BOTENGE74%
Mme KABWA TSHIBASU SARAH18 ansLYCEE MWANGA76%
COMMERCIALE & ADMINISTRATIVE
Mme BEKILA ISEKA BENITA18 ansLYCEE NIOKI71%
COUPPE & COUTURE
Mme KASEKA KALALA DINAH18 ansC.S AMBA70%
AGRICULTURE GÉNÉRALE
Mr KAYIND YAV WALID22 ansI.T.A LUMIIRE DU CHRIST71%
VETERINAIRE
Mme MUSENG A MWINKEU FLORE19 ansI.T.A LUMIIRE DU CHRIST78%
MECANIQUE GÉNÉRALE
Mr KAPONDA TAIMU SIMON21 ansI.T.I MANIKA71%
ÉLÉCTRICITÉ
Mr VANGE NAWEJI CEPHAS18 ansINSTITUT MWANGEJI80%
CHRIMIE INDUSTRIELLE
Mr KALENGA PILI JOSEPH18 ansI.T MUTOSHI79%
ELECTRONIQUE
Mr FUMWABANA MULEKA DAVID18 ansI.T MUTOSHI80%

Répondre

Votre email ne sera pas publié Required fields are marked *

Vous pouvez utiliser les balises HTML : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">